Global-Flat.com Header

China: Dub wins Hunan BMX Battle

Menu

China: Dub wins Hunan BMX Battle


Dub won the Hunan BMX Battle in China. Congratulations! We would love to hear more from China. Get in touch guys! info@global-flat.com

Results
1st Jean William Prevost
2nd Jiang Huang Jie
3rd Nong Xu Jun
4th He Chun Yang
5th Zhang Yu
6th Deng Lei
7th Xie Yu Tong
8th Wang Xiu Li

Posted: 7 years ago

Show Full Site