Lisias Tabarelli - the Discovery Vol.2 - Trailer JAPAN.

Source: Lisias Tabarelli
URL of the article: http://lisiastabarelli.blogspot.com/2015/04/the-discovery-vol2-trailer-japan.html
Bookmark and Share

Riders são;
Hiroki "Tangmeng" Iwata
Shinichi "Russia" Kiba
Tomokazu "Mo-ricos" Morinaga
Masashi Itani
Junho "Oni" Katayama
Shunsuke Komatsu
Shimpei Hanawa
Yoshiyuki Sawai
Shinya "Günter" Matsuura
Tomohiro Kiyoku
Morishii
Takahiro "Kyoro" Higaki
Hidenori "soncho" Ishizaki
Dirigido por: Shimpei Hanawa
Camera: Shimpei Hanawa, Jun Okada, Hiroki Iwata
Cooperação Especial: Hiroki Iwata, Jun Katayama

More from the same site:

1 videos in that post Lisias Tabarelli: Toyosu Jam Vol.6 JAPAN  
Posted: 9 hours ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: JIM M. gf battle intermediate class 3.2  
Posted: 9 hours ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Bike Vlog BMX #7 BMX Uberlândia M.G. parte 02  
Posted: 9 hours ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: MOJA / VIKI GOMEZ  
Posted: 9 hours ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Masato Ito - 3° Pro Flatland BMX Cologne 2017  
Posted: 3 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Jean William Prevost Flatland Pro 2017 FINAL (Cologne)  
Posted: 3 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Matthias Dandois Flatland Pro 2017 FINAL (Cologne)  
Posted: 3 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Dominik Nekolny - 1° Pro Flatland - Cologne 2017  
Posted: 3 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Dominik Nekolny Flatland Pro 2017 FINAL (Cologne)  
Posted: 3 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: LÍSIAS TABARELLI ★ CLASSIFICAÇÃO ★ COPA BMX BRASIL  
Posted: 3 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Copa BMX Brasil (PARTE-1 MASTER)  
Posted: 5 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Copa BMX Brasil (PARTE-2 OPEN)  
Posted: 5 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: CLIP ► COPA BMX BRASIL ► UBERLÂNDIA - M.G.  
Posted: 8 days ago
 
Lisias Tabarelli: COPA BMX BRASIL - FINAL BMX FREESTYLE SHOW  
Posted: 8 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: BMX Flatland por Edu 7.  
Posted: 8 days ago
 
Lisias Tabarelli: OPEN - RESULTADO COPA BMX BRASIL  
Posted: 8 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Final de semana "Bruno ZEBU"  
Posted: 8 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Dan Hennig – Summer Flow.  
Posted: 8 days ago
 
Lisias Tabarelli: RESULTADO FINAL - BMX FLATAND MASTER  
Posted: 9 days ago
 
1 videos in that post Lisias Tabarelli: Show by Chris Böhm & BreakMX Killa Sebi  
Posted: 10 days ago
 
LIVE FEED
Toyosu Jam Vol.6 JAPAN  posted: 9 hours ago 
MOJA / VIKI GOMEZ  posted: 9 hours ago 
★7/26  posted: 11 hours ago 
★7/27  posted: 11 hours ago 
Toyosu Jam Vol. 6 Highlights  posted: 11 hours ago 
Toyosu Jam Vol.6  posted: 17 hours ago 
Saga no Run 2017  posted: 17 hours ago 
LVR Session 2017  posted: 2 days ago 
HEADSTRONG \ 29.07  posted: 2 days ago 
★7/24  posted: 2 days ago 
★7/25  posted: 2 days ago 
New video submitted by user  posted: 3 days ago 
New video submitted by user  posted: 3 days ago 
New video submitted by user  posted: 3 days ago 

Support global-flat - Join the team | | | Bookmark and Share | Logo | contact: info@global-flat.com
Copyright © global-flat.com